Hırsız Alarmı
Alarm sistemi, ev veya iş yerinin hırsızlık, tehdit, gasp, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını (alarm haber alma merkezi, mal sahibi, komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik güvenlik sistemidir.

 Alarm haber alma merkezleri panelden kendilerine gelen mesajı tipine göre kullanıcıya, polise, itfaiyeye, ambulansa yönlendirir. Kapı ve pencerelerin açılmasının algılanması, ortamda hareket eden canlıların algılanması, cam kırılması ve darbelerin algılanması, gaz kaçaklarının, dumanın ve yüksek ısının algılanması, panik-tehdit-yangın butonları alarm sisteminin istenmeyen durumları tesbit etmesine yarayan unsurlardır. Bunlardan gelen algılamaların, hangi bölgedekilerin ne zaman alarm olarak algılanacağına müşterinin hareket ve yaşam tarzına göre karar verilir ve muhtemel saldırı yollarını ve tehlikeleri göz önüne alan keşif sonuçlarına göre sistem düzenlenir. Kullanıcılar alarm kurma ve çözme işlemini, tuş takımından(keypad) şifre girerek, uzaktan telefonla bağlanarak, istenen zamanlarda otomatik olarak veya özel bir RF uzaktan kumanda ile gerçekleştirebilirler.

Alarm sistemi beş ana bölümden oluşur

» Algılayıcılar-dedektörler
» Alarm paneli
» Uyarıcılar
» Sistem kontrol-kumanda araçları
 
 
Pro WEB